Select Page

این ویدئو سخنرانی فریده پور عبدالله در مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر است که جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران آنرا ترتیب داده بود.