Select Page

نه به جمهوری اسلامی، ضرورت همبستگی،

شما را به همایش نه به جمهوری اسلامی دعوت می‌کنیم:

همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

زمان:  یکشنبه ، ۱۹ اردیبهشت برابر با ۹ ماه می سال ۲۰۲۱ ساعت ۸:۳۰ بعد از ظهر به وقت ایران برابر با ۶ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی , ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا و ۹صبح به وقت غرب آمریکا .

مکان:  شبکهٔ زوم

همچنین این همایش همزمان از فیس بوک حمعیت ورادیو و تلویزیون های زیر بطور مستقیم پخش خواهد شد.

فیس بوک: جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

رادیوپویا: همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

تلویزیون جمهوری ایرانی: همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران