Select Page

جمعیت سوسیال دموکراسی در ایران روز یکشنبه ۱۹ بهمن سال ۱۳۹۹ برابر با ۷ فوریه ۲۰۲۱ نخستین همایش جمعیت را با حضور۷ سخنران برگزار کرد . ابتدا دکتر مسعود نقره کار سخنگوی جمعیت طی سخنانی پر مهر و امید بخش به حاضرین خوش آمد گفت و سپس هنگامه عباسی دوست وهموند ما قبل آغاز گفتارِ سخنرانان یکی پس از دیگری با بیان شمه ای از شرح حالشان آنان را معرفی کرد ،سخنرانان به ترتیب عبارت بودند از ،پرویز دستمالچی،محمودعاشوری ،حسن ماسالی ،شهلا عبقری، گشتاسب باوند، جلال ایجادی ، احد قربانی دهناری. پس از سخنرانی ها سعید پور عبدالله عضو دیگر جمعیت برنامه پرسش و پاسخ را اجرا کرد در اینجا باز پخش این همایش را بطور کامل ملاحظه می فرمائید: