Select Page

به استحضار می‌رساند تا زمان گشایش اولین کنگرهٔ حزب سوسیال دموکرات ایران که بستگی به رسیدن تعداد کاربران در حد مطلوب دارد تا اولین برنامهٔ حزب را تصویب نماید در حال حاضر از برنامهٔ حزب سوسیال دموکرات سوئد الهام گرفته می‌شود که در یک نگاه کلی با اهداف فعلی حزب سوسیال دموکرات ایران موافق است. در این راستا ترجمه‌ای از برنامهٔ حزبی سال ۲۰۱۳ میلادی سوسیال دموکراتهای سوئد را جهت ملاحظه و یا بارگیری پیوست می‌نماید.

 

با سپاس

 

برنامهٔ حزبی سال ۲۰۱۳ میلادی سوسیال دموکراتهای سوئد