Select Page

هزینهٔ استخدام نیروی کار برای شرکت‌ها و کسب و کار بین کشورها متفاوت است. نمودار بالا نشان دهندهٔ هزینه‌های نیروی کار بر حسب ساعت بطور متوسط در بخش صنایع و بازرگانی در تعدادی از کشورهای اروپایی است که این هزینهٔ نیروی کار خود متشکل است از:

 

  • هزینهٔ دستمزد شامل حقوق مستقیم و دیگر اجرت‌ها برای کار انجام شده مثل، کمیسیون و مزایا
  • هزینه‌های اجتماعی شامل هزینهٔ کارفرما، هزینه‌های اجتماعی توافق شده در قراردادهای جمعی سوئدی و همچنین میزانی از آموزش کارکنان

 

کشور نروژ دارای بالاترین و بلغارستان کمترین هزینه است. هزینه‌های نیروی کار در سوئد سومین رتبهٔ بالاترین در اتحادیهٔ اروپاست.

 

استخدام در سوئد نسبتاً گران است. سوئد دارای سومین هزینهٔ بالای نیروی کار در اتحادیهٔ اروپا است. میانگین هزینه یک کارگر۳۸۷ کرون در ساعت است که با احتساب هر کرون برابر با متوسط ۴۰۰ تومان برابر است با حدود ۱۵۴۸۰۰ تومان و با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومان بطور متوسط برابر می‌شود با حدود ۴۰٫۷۴ دلار در ساعت. یک سوم از این هزینه متشکل است از هزینه‌های اجتماعی که در آن سهم در قانون آمدهٔ کارفرما بالغ بر ۳۱٫۴۲ درصد یا بزرگترین بخش است. علاوه بر این شامل هزینه‌های اجتماعی توافق شده در قراردادهای جمعی سوئدی و همچنین میزانی از آموزش کارکنان نیز می‌شود. در تحسیب فقط این بخش‌ها سوئد بالاترین رتبه را از نظر سهم هزینه‌های اجتماعی و پنجمین رتبهٔ بالا را از نظر حقوق و دستمزد داراست.

 

شایان ذکر است که در نمودار نشان نمی‌دهد چه درصدی از حقوق و دستمزد به عنوان مالیات کسر می‌شود و بنابراین چه مقداری از کل این هزینه‌ها بدست کارکنان در کشورهای مختلف می‌رسد. این آمار توجهی هم به سطح قیمت‌ها و تفاوت‌ها در قدرت خرید ندارد. از طرف دیگر نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر نتیجه تأثیر گذار باشد. چرا که یورواستات (سازمان منبع آمار گیری) هزینه‌های نیروی کار را با یورو اندازه گیری می‌کند و یک نرخ ارز سوئدی ضعیف منجر به کاهش هزینه های نیروی کار می‌شود، اگر چه دستمزدها به کرون سوئد افزایش یافته باشد.

 

نقل از ekonomifakta