Select Page

شما هم ای هم میهن گرامی عضو حزب سوسیال دموکرات ایران بشوید. حزب محل تمرکز همفکران است برای همبستگی و ایجاد رأی قویتر در جامعه جهت ایجاد تغییرات. با عضویت در حزب شما چیزی را از دست نمی دهید و مرتکب کار خلافی نمی‌شوید ولی به ایجاد حزبی بزرگ و همبستگی در راه تأثیر گذاری بر اوضاع آتی کشور و سعادت خود و عزیزانتان قدمی بر خواهید داشت. عضویت در حزب تا قبل از تشکیل اولین کنگرۀ حزب مقدماتی و مجانیست. در آینده در صورت رسیدن تعداد اعضاء به حد مطلوب و در نتیجه تشکیل اولین کنگرۀ حزب جهت بررسی و تصویب اساسنامه و منجمله میزان حق عضویت، در صورت پرداخت آن عضویت به حالت عادی در خواهد آمد. حزب سوسیال دموکرات ایران در هدف دارد در جمهوری اسلامی فعالیت کند و باور دارد هر کسی با هر عقیده و مرامی که قطعاً به خودش مربوط است در اساس با رفاه مخالفتی ندارد. این حزب صرفاً معتقد است که قبل از هر چیز کارگران و کارمندان باید نفوذ خیلی بیشتری در زندگی کاری و تعیین دستمزدشان پیدا کنند مثل کشور سوئد همچنین دولت یا اینکه کار با دستمزد و مزایای مکفی و مورد تأیید اتحادیه های کارگری برای شهروندان ایجاد کند و یا آنانی که به هر دلیل موقتی و یا دائمی تر قادر به تأمین زندگی روزمرۀ خود نیستند به شرط ثبت جویای کار بودن در حد توان شناسائی شده، باید کمک هزینۀ دولتی مکفی در حد یک حداقل استاندارد رفاهی مطلوب دریافت دارند. چنین چیزی بر مبنای سیاست توزیع ثروت از راه سیستم مالیاتی ممکن است باز هم مثل کشور سوئد. حزب سوسیال دموکرات ایران طرفدار اصلاحات تدریجی است و از انقلاب یا گزینه های تند رویانه دوری می‌جوید. برای عضویت در حزب سوسیال دموکرات ایران کافیست تابعیت ایران را دارا باشید و مشخصات خواسته شدۀ زیر را پر و ارسال نمائید تا کارت عضویت به ایمیل شما ارسال شود: