Select Page
جمعه هابا جمیت سوسیال دموکراسی برای ایران – مهمان برنامه کاوه آهنگری

جمعه هابا جمیت سوسیال دموکراسی برای ایران – مهمان برنامه کاوه آهنگری

مثل هر هفته روز جمعه ۲۴ ژوئن جلسه عمومی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران برگزار گردید ،این بار مهمان و سخنران برنامه آقای کاوه آهنگری بود کاوه آهنگری، فعال سیاسی متولد بوکان است. وی پس از به پایان رساندن تحصیلات کارشناسی خود در رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه رشت،...
اصل مطلب

اصل مطلب

اصل مطلب دو چیز است: ۱) توزیع عادلانهٔ ثروت در راستای تأمین همگان. به عبارت دیگر تحقق سوسیال دموکراسی ایرانی. ۲) تلاش در راه محو عامیت و عامی‌گرایی که از بزرگترین موانع تحقق شهریاری مردم و از اصلی‌ترین بهانه‌های استبدادیون هستند. یک گزینه می‌تواند انسانگرایی ایرانی...
رفاه درون و رفاه برون

رفاه درون و رفاه برون

مکتب هومانیزم در نوزائی اروپا مدون شد اما سابقهٔ آن به گات‌های ایران باستان برمی‌گردد. سوسیال دموکراسی اما به عنوان سرمایه‌داری هومانیستی و مدرن هم توسط اروپائیان عرضه شد ولی سابقهٔ چنین ایده‌ای هم تا ایران باستان قابل ره‌گیری است.  از طرفی آریا تلفظ باستانی...
تبدیل حکومت به شهریاری

تبدیل حکومت به شهریاری

با پیدایش اسکندر تنها دورهٔ تاریخی شهریاران حرفه‌ای پایان یافته و جولان لات‌ها و گردن‌کلفت‌ها آغاز شد. اشکانیان و ساسانیان خصلت جوانمردی و پهلوانی ایرانی را ضمیمهٔ این روند کردند. روندی که پس از اعراب و ترکان این ضمیمه را به دور انداخته، با الهام از ایدهٔ قلدریه...
اساسنامه

اساسنامه

با درود و سپاس به استحضار می‌رساند تا زمان گشایش اولین کنگرهٔ حزب سوسیال دموکرات ایران که بستگی به رسیدن تعداد کاربران در حد مطلوب دارد تا اولین اساسنامهٔ حزب را تصویب نماید پیش نویس اساسنامهٔ حزب سوسیال دموکرات ایران تقدیم اولین کنگرهٔ حزب جهت بررسی و تصویب می‌گردد....
ایدئولوژی ما

ایدئولوژی ما

ارزش های سوسیال دموکراسی ارزش های اساسی سوسیال دموکراسی «برابری ارزش همگان» است و این از طریق «دموکراسی» اظهار می‌شود. با برابری ارزش همگان، منظور حق اساسی برای رفاه، حق مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش، کهنسالی شایسته و محل سکونت است. سوسیال دموکرات‌ها منظورشان از...