Select Page
سوسیال دموکراسی یعنی چه؟

سوسیال دموکراسی یعنی چه؟

شاید چون در عبارت «سوسیال دموکراسی» اسمی از محمد و عبدالله وجود ندارد کمی در ما احساس غریبگی بوجود آید اما:   «سوسیال» یعنی «اجتماعی»، «دست‌جمعی»، «وابسته به اجتماع» و «دموکراسی» که از دو ریشهٔ «دمو» که خود ریشهٔ یونانی دارد بمعنی «مردم» «وابسته به مردم» و...
سوسیال دموکراسی چیست؟

سوسیال دموکراسی چیست؟

سوسیال دموکراسی یک ایدئولوژی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که از مداخلات اقتصادی و اجتماعی جهت ترویج عدالت اجتماعی در چارچوب یک اقتصاد سرمایه داری به موازات یک رژیم سیاست های مربوط به ترتیبات چانه زنی جمعی در زمینه حقوق کارگری حمایت می‌کند، همچنین از تعهد به دموکراسی...
سوسیال دموکراسی ایرانی

سوسیال دموکراسی ایرانی

«سوسیال دموکراسی» یا «مردم سالاری جامعه خواه» یک جنبش کارگری بزرگ و اصلاح طلبانه است که در سال ۱۸۶۸ میلادی در آلمان پیدایش یافته. در ایران می‌توان سوسیال دموکراسی را به اولین جنبش‌های کارگری در سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۷ میلادی پیوند داد. دلیل استفاده از نام بین‌المللی سوسیال...
سرمایه‌گذاری روی رفاه مردم

سرمایه‌گذاری روی رفاه مردم

سرمایه‌گذاری روی رفاه مردم نبایستی تنها به عنوان یک امر خیرخواهانه مفروض شود بلکه به عنوان الزام روغن‌کاری موتور اقتصادی جامعه توسط تقویت زیرساخت‌های مصرف در جامعه با هدف ایجاد بازار برای امر تولید در کشور درک شود. این یعنی زمینه سازی در راستای تقویت جریان بازار یا به...
کار کردن سخت است، سوء استفاده زیاد

کار کردن سخت است، سوء استفاده زیاد

مشکل کشوری مثل ایران که با سیستم سرمایه‌داری کهنه اداره می‌شود، جدا از تداخلات عقیدتی-مذهبی همه بستگی به سرمایه‌داری کهنه و عقب افتاده دارند. یکی اینکه در چنین جوامعی پول همه چیز است و بعضی‌ها همه چیز خود را به پول فروخته‌اند. دیگری اینکه چون کشور دست سرمایه و...
اتحادیهٔ ایران

اتحادیهٔ ایران

گسترش بیائید بگوییم اتحادیهٔ ایران در زمان داریوش بزرگ و کلاً در دوران هخامنشی به عنوان تنها دوران پادشاهان حرفه‌ای تاریخ که افتخاراً ایرانی هم بوده است تنها بر اساس توسعهٔ قدرت شخص پادشاه و ارضاء خودخواهی‌های نفسانی او نبوده است، چیزی که احتمالاً توسط کهن‌نگاران هلنی...