Select Page
سوئد باید یک کشور الهام بخش باشد

سوئد باید یک کشور الهام بخش باشد

در حالی که جهان در یک محیط اقتصادی پرتلاطم بسر میبرد، تقریبا همه سوئدی ها از لحاظ اقتصادی در وضعیتی بهتر به سر می‌برند. دستمزدهای خوب، تقویت یک سیاست توزیع هدفمند و تورم پایین بدان معنی است که درآمد واقعی مردم در موقعیت های دستمزدی عادی افزایش یافته است. از لحاظ بین...
سوئد: رفاه، امنیت، دموکراسی

سوئد: رفاه، امنیت، دموکراسی

سوئد در میان معدود کشورهائی است که در آن رفاه با استاندارد نسبتاً بالا به همراه امنیت و دموکراسی، برای همگان وجود دارد. سوئد امروزه یک «جامعهٔ رفاهی» شناخته میشود. رفاه در شرایط زندگی مثل اقتصاد، بهداشت، تحصیل و مسکن.   یک جامعهٔ رفاهی بر مبنای ایدهٔ همبستگی بنا...
موندراگون؛ نمونه‌ای موفق از الگوی تعاونی

موندراگون؛ نمونه‌ای موفق از الگوی تعاونی

موندراگون تعداد مشاغل خویش را از ۲۸ هزار شغل در سال ۱۹۹۵ به ۶۰ هزار شغل در ۲۰۰۱ ارتقا داده است که افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد کارگر- مالکان موندراگون ۷۰ درصد سود خود را مستقیما دریافت می‌کنند، ۲۰ درصد آن را برای صندوق ذخیره‌ سازمان کنار می‌گذارند و ۱۰ درصد...
سیستم سیاسی سوئد

سیستم سیاسی سوئد

سوئد مشروطهٔ سلطنتی است که در آن یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس حکومت برای کشور وجود دارد. با این حال رئیس حکومت هیچ قدرت سیاسی ندارد و تنها وظایف تشریفاتی عهده دار است. قدرت سیاسی نزد پارلمان منتخب مردم قرار دارد. دولت توسط مجلس منصوب شده و وابسته به پشتیبانی آن...
ساختار سیاسی سوئد، قسمت ۱:۲

ساختار سیاسی سوئد، قسمت ۱:۲

 سوئد اینگونه شهریاری می‌شود کشورهای اسکاندیناوی که در تلفظ خودشان خود را «وی – کینگ» میدانند به خوبی آگاهند معنی تحت الفظی وی – کینگ برابر است با «ما – پادشاه» یا «ما – شهریار» و این دقیقاً بیان کنندهٔ جایگاه مردمان این سرزمینها در ساختار سیاسی کشورهای مطبوعه‌شان...
ساختار سیاسی سوئد، قسمت ۲:۲

ساختار سیاسی سوئد، قسمت ۲:۲

یک شهرداری‌‌ چگونه اداره می شود؟   کلمه شهرداری در سوئدی «کومون» گفته می‌شود. کلمه‌ای که از واژه «کومیونیس» لاتین ریشه گرفته و به معنی مشترک است. در یک شهرداری، مردم باید مدارس، مراکز تفریحی، آب شهری، فاضلاب و غیره را مشترکاً اداره کنند.   شهرداری‌های مختلف...