Select Page
سرمایه‌گذاری روی رفاه مردم

سرمایه‌گذاری روی رفاه مردم

سرمایه‌گذاری روی رفاه مردم نبایستی تنها به عنوان یک امر خیرخواهانه مفروض شود بلکه به عنوان الزام روغن‌کاری موتور اقتصادی جامعه توسط تقویت زیرساخت‌های مصرف در جامعه با هدف ایجاد بازار برای امر تولید در کشور درک شود. این یعنی زمینه سازی در راستای تقویت جریان بازار یا به...
فشار مالیاتی

فشار مالیاتی

فشار مالیاتی یا نسبت مالیاتی، محاسبۀ نسبت درآمد کل مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشور است. در سال های اخیر، فشار مالیاتی در سوئد کمی کاهش یافته است، اما هنوز بالاتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی است. در سال ۲۰۱۵ میلادی، سوئد همراه با ایتالیا، در...
عدالت مالیاتی توزیع مجدد درآمد ازطبقات بالاتر به پایین‌تر می‌باشد

عدالت مالیاتی توزیع مجدد درآمد ازطبقات بالاتر به پایین‌تر می‌باشد

فرهنگ مالیاتی ،مجموعه‌ای از ارزش های اجتماعی و میزان آگاهی مردم از مالیات و قوانین ،شیوهٔ دریافت ولی بیش از همهٔ اینها توزیع مجدد یا هزینه کرد آن می باشد. هرچقدر فرهنگ مالیاتی جایگاه مناسبی در بین مردم پیدا کرده باشد و قوانین و سیستم های توزیع مجدد مالیاتی کارآ تر...
اثرات ویرانگر بی‌عدالتی مالیاتی

اثرات ویرانگر بی‌عدالتی مالیاتی

اگر یک سیستم مالیاتی کارآمد وجود می‌داشت قطعا متناسب با افزایش درآمدها، مالیات آن اخذ می‌گردید و با توزیع مجدد آن از این انباشتگی نقدینگی و سرمایه نزد عده‌ای خاص، از بروز آسیب‌هایی که متوجه بخش‌های مختلف شده جلوگیری به عمل می‌آمد.   یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها که...
وضعیت مالیات حقوق‌های بالا چه می‌شود؟

وضعیت مالیات حقوق‌های بالا چه می‌شود؟

مجلس تصویب کرده که هر که بیشتر حقوق می‌گیرد باید مالیات بیشتری پرداخت کند. با این حال برخی می‌گویند پرداخت مالیات بیشتر برای مشاغل حساس صحیح نیست. موضوعی که کارشناسان آن را قابل قبول نمی‌دانند و می‌گویند مصوبه مجلس درست است و نباید استثنا قائل شد. به گزارش رتبه آنلاین...
پرداخت مالیات در سوئد

پرداخت مالیات در سوئد

نظام مالیاتی سوئدی اساس رفاه سوئد است. از طریق مالیات، دولت می تواند به همه شانس مشابه در آموزش و پرورش و یک زندگی خوب در سوئد بدهد. بخش بزرگی از سیستم رفاه سوئدی توسط مالیات پرداخت می شود. از طریق مالیات است که برای مثال امکان پرداخت مراقبتهای بهداشتی، مراقبت از...