Select Page
شاخص توسعۀ انسانی ۲۰۱۶

شاخص توسعۀ انسانی ۲۰۱۶

تا قبل ازسال ۱۹۹۰، معیارهای اصلی سنجش توسعه یافتگی و رفاه کشورها عمدتاً مشتمل بر شاخص‌های اقتصادی صرف مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملّی بود. امّا نابسندگی شاخص‌های یاد شده در ملاحظۀ همه واقعیت‌ها مانند مباحث انسانی که از ماهیت یپیچیده، چند بُعدی و سیال...
در توسعهٔ انسان‌ محور، كجای جهان ايستاده‌ايم؟

در توسعهٔ انسان‌ محور، كجای جهان ايستاده‌ايم؟

رويكردهای جديد، فرآيند توسعه را فراتر از مطلوبيت‌های اقتصادی نگاه می‌كنند و از مفهومی به نام «توسعهٔ اجتماعی» (Social Development) سخن می‌گويند. تحت تاثير اين نگاه جديد به توسعه، رشد اقتصادی به عنوان جنبه‌ای از توسعه و زندگی انسانی نگريسته می‌شود، اما تمام توسعه به...
تصویری از نابرابری در ایران و جهان

تصویری از نابرابری در ایران و جهان

در حالی که معمولاً اولین شاخص سنجش کارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی طی درازمدت تولید ناخالص داخلی است، یک رویکرد رو به گسترش که سابقه آن نیز کوتاه نیست، تاثیر این سیاست‌ها را بر تمامی اقشار جامعه و به طور خاص دهک‌های درآمدی پایین مورد بررسی قرار می‌دهد.   بر اساس...
ساختارهای رفاه سوئدی

ساختارهای رفاه سوئدی

هنگامی که سیاستمداران از تصور کلی رفاه استفاده می‌کنند، معمولا به معنای مراقبت های بهداشتی، آموزش و بازنشستگی است. ساختار رفاه توضیح می دهد چگونه رفاه ساخت یافته است و چگونه کار می کند.   زمانی که انسان کار می کند از یک شرکت، یک شهرداری و یا دولت حقوق و دستمزد...