Select Page
بیانه‌ی جمعیت سوسیال‌دموکراسی برای ایران پیرامون جنبش‌های اعتراضی

بیانه‌ی جمعیت سوسیال‌دموکراسی برای ایران پیرامون جنبش‌های اعتراضی

درد مشترک  میهن ما روزهای دشواری را می‌گذراند و شرایط زندگی برای بسیاری از هم‌میهنان ما روزبه‌روز سخت تر و غیرقابل تحمل‌تر می‌شود. صدای  اعتراض از هر گوشه‌ی کشور به گوش می‌رسد. اعتراض‌ با ارعاب، سرکوب و گلوله پاسخ داده می‌شوند.  فریادها مدتی فروکش...
همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران ۳۰ آوریل ۲۰۲۲

همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران ۳۰ آوریل ۲۰۲۲

گرامی باد “اول ماه مه” ( یازدهم اردیبهشت) روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان امسال در حالی به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر میرویم که کارگران همراه با آموزگاران و دیگر مزدبگیران ایران با مشکل های متعددی در زندگی شخصی و عرصه  کاری خود دست و پنجه نرم...
برای همهٔ کشته شدگان بدست رژیم و سپاه جنون و جنایات اسلامی

برای همهٔ کشته شدگان بدست رژیم و سپاه جنون و جنایات اسلامی

برای همهٔ کشته شدگان بدست رژیم و سپاه جنون و جنایات اسلامی منجمله به‌قتل‌رسیدگان انقلاب ۱۴۰۱ و پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین. قطعاً این پرپرشدگان سری‌های پایانی جنون و جنایات این رژیم اهریمنی هستند. زن، زندگی، آزادی مرد، میهن،...