Select Page

گوناگون

چهار طرح رفاهی-عمرانی

حزب سوسیال دموکرات ایران در حال حاضر از چهار طرح رفاهی-عمرانی حمایت می‌کند. این چهار طرح عبارتند از:

۱)  طرح حقوق شهروندی هوشمند

۲) طرح تلفیق انگارهٔ پرکردن کویرهای ایران با آب و انگارهٔ آبراه کشتی‌رانی دریای کاسپین به دریای عمان

۳) طرح بازسازی بنا‌های باستانی به شکل بنیادین خود

۴) طرح ایجاد یک پایتخت جدید و مدل آینده به شکل یک یا چند چوغازنبیل کلان

طرح حقوق شهروندی هوشمند

پیشنهاد می‌شود شهروندانی که به هر دلیل موقت یا دائم تشخیص داده می‌شود که قادر به ایجاد درآمد مکفی برای خود نیستند حقوق شهروندی در حد یک حداقل استاندارد رفاهی مطلوب دریافت دارند.

  • اگر برای شهروندی که به سبب نوعی ناتوانی، حقوق شهروندی به او تعلق می‌گیرد امکان بازگشت به بازار کار، ممکن تشخیص داده می‌شود بایستی پیرو یک برنامهٔ توانبخشی فردی بازگشتش به بازار کار عملی شود.
  • شهروندی که دارای قابلیت فعالیت در بازار کار تشخیص داده می‌شود و فعلاً بی‌کار است و درآمد دیگری ندارد بایستی فعالانه در جستجوی کار باشد و لیستی از شرکت‌هائی که در طول هفته به آنان درخواست کار داده به ادارهٔ ناظر مربوطه ارسال کند و در این صورت حقوق شهروندی دریافت خواهد کرد.
  • شهروندی که دارای قابلیت فعالیت در بازار کار تشخیص داده می‌شود و بیش از مدتی مقرر کار پیدا نمی‌کند بایستی تحت برنامهٔ توانبخشی حرفه‌ای قرار گیرد تا شانس پیدا کردن کار برایش زیادتر شود.
  • شهروندی که دارای قابلیت فعالیت در بازار کار تشخیص داده می‌شود و پس از گذراندن برنامهٔ توانبخشی حرفه‌ای بیش از مدتی مقرر کار پیدا نمی‌کند متعهد است کاری را که ادارهٔ ناظر مربوطه به او پیشنهاد می‌دهد بپذیرد.
  • شهروندانی که نیمه وقت کار می‌کنند می‌توانند بیست درصد از درآمد خود را حفظ کنند و مابقی آن از حقوق شهروندی ایشان کسر خواهد شد.
  • برای شهروندان شاغل، صندوق‌های بیمهٔ بیکاری و صندوق‌های بیمهٔ بازنشستگی خصوصی و یا دولتی تأسیس شود که شهروند با پرداخت داوطلبانهٔ حق بیمه‌های مقرر در طول زمان شاغل بودن خود، برای زمان مشخصی بیمه شوند. بیمهٔ بازنشستگی می‌تواند طی آن مدت بازپرداخت مقرر شده، مکمل حقوق شهروندی باشد.
  • مسئلهٔ مخارج مسکن برای شهروندانی که خود نمی‌توانند مخارج خود را تأمین نمایند جدا از حقوق شهروندی و به صورت خانواری به اعضای آن خانوار تا یک سقف تعیین شده توسط مجلس به عنوان حق مسکن پرداخت می‌شود.

طرح تلفیق انگارهٔ پرکردن کویرهای ایران با آب و انگارهٔ آبراه کشتی‌رانی دریای کاسپین به دریای عمان

تلفیق طرح پر کردن کویرهای بزرگ ایران که خود بنیاداً دریاچه بوده‌اند با آب دریای عمان با طرح ایجاد یک آبراه به عمقی که برای تردد یک کشتی تانکر نفتی غول پیکر مناسب باشد و به پهنای عبور همزمان دست کم دو کشتی تانکر غول پیکر، از مبدأ دریای کاسپین تا مقصد دریای عمان. بدین صورت که تالاب خشک شدهٔ جازموریان توسط آبراهی به دریای عمان متصل شود و از آب پر شود. ضمن اینکه آبراهی تالاب جازموریان را به کویر لوت متصل و پر آب کرده وآبراه سومی کویر لوت را به دشت کویر متصل و پر آب کرده و نهایتاً آبراه چهارمی دشت کویر را به دریای کاسپین متصل سازد. آنچنان که بر می‌آید کشور روسیه نیز علاقمند یک چنین راه آبی هست و لذا ممکن است در هزینه و ساخت آن شریک شود. منابع دیگری نیز قابل تصور است. بازده این راه آبی به غیر از مزایای استراتژیک ارتباط آبی دریای کاسپین و دریای عمان باعث آبادانی کشور از راه مزایای کشاورزی، زیست محیطی، گردش‌گری و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌باشد.

طرح بازسازی بنا‌های باستانی به شکل بنیادین خود

بازسازی بناهای باستانی منجمله بنای پارسه یا تخت جمشید به شکل بنیادین خود افزون بر زنده کنندهٔ شکوه تمدن باستانی ایرانی و ترویج فرهنگ ملی، مایهٔ آبادانی، رونق گردش‌گری و ایجاد فرصت‌های چند گانهٔ شغلی خواهد بود.

طرح ایجاد یک پایتخت جدید و مدل آینده به شکل یک یا چند چوغازنبیل کلان

ایجاد یک پایتخت جدید و مدل فردا در حوالی شهر شوش و به شکل یک چوغازنبیل کلان که در آن از نیروگاه‌های خورشیدی بهره جسته می‌شود و فزون بر آن در دیواره‌های خارجی آن نیز از شیشهٔ مولد الکتریسیته استفاده خواهد شد. ساختاری شبیه چوغازنبیل نه تنها زنده کنندهٔ بنیاد تمدن ایرانی خواهد بود بلکه از فضا نیز حداکثر استفاده خواهد شد و در مقابل زلزله نیز مقاوم‌تر از سازه‌های متداول خواهد بود. چون شهر مجتمع است در پیمودن مسیرها نیز صرفه جوئی می‌شود.

این سازهٔ کلان دارای طبقات زیاد و محله‌های مسکونی، اداری، حرفه‌ای و صنعتی متعدد با مراکز مجتمع خرید و تفریحی در هر محله خواهد بود و سیستم‌های حمل و نقل شهری پیشرفتهٔ برقی طبقات و محله‌ها را به هم متصل خواهد کرد. واحدهای صنعتی بیشتر در طبقهٔ کف سازه متصور است تا هم سر و صدا و آلایندگی‌ها را محدود کند و هم ارتباط با خارج را برای این واحدها آسان‌تر کند. واحد‌های مسکونی و اداری این سازه به صورت قوطی خواهد بود که فضای مرکزی آن نقش نور گیر و هواگیر را ایفا می‌کند. البته بسته به بزرگی این واحدها زوائدی را در داخل فضای این قوطی‌ها می‌توان در نظر گرفت. به عبارت دیگر هر واحد، یک آسمان‌خراش قوطی شکل است که با ردیف کردن تعداد زیادی از این آسمان‌خراش‌ها با فاصلهٔ مطلوب با هم بر روی اضلاع یک مربع کلان، اولین طبقهٔ بیرونی چوغازنبیل ایجاد می‌شود. دومین طبقهٔ چوغازنبیل از آسمان‌خراش‌های بلندتر و قوطی‌وار تشکیل شده که با فاصله‌ای مطلوب از اولین طبقهٔ چوغازنبیل در کنار هم و در داخل مربع این طبقه ساخته می‌شود.

به همین ترتیب با آسمان‌خراش‌های بلندتر و قوطی‌وار طبقات بعدی چوغازنبیل ایجاد می‌شوند و دست آخر بلندترین و مرکزی‌ترین طبقهٔ چوغازنبیل به صورت بلندترین آسمان‌خراش در مرکز سازه ساخته می‌شود. بین واحد‌ها هم گذرگاه‌های معلق، لبه دار و چندین طبقه برای عبور وسائل نقلیه تعبیه خواهد شد. یک یا چند فرودگاه نیز روی زمین در کنار این سازه جهت ترابری هوائی ایجاد می‌شود. البته میتوان یک فرودگاه هم بر بام آسمان‌خراش مرکزی ساخت. شعبه‌ای از آبراه کاسپین-خلیج فارس یا یک آبراه جداگانه به خلیج فارس نیز می‌تواند به سمت این شهر ساخته شود و دریاچه‌ای مصنوعی نزدیک آن ایجاد کند.

طراحی چنین شهری به نقشه‌های دقیق و آینده نگرانهٔ همه جانبه نیازمند است و زمان می‌برد. پس نباید زمان را از دست داد.