Select Page
مَزْدِیَسنی بودن به چه می‌انجامد؟

مَزْدِیَسنی بودن به چه می‌انجامد؟

اگر مبدأ را معنای سامی‌ کلمهٔ «انسان» که مشتق شده از «اِنْس» عربی است و ریشهٔ در «اِنوش» عبری دارد قرار دهیم، درمی‌یابیم که مقصود موجودی نزار، ناتوان، بیمار و نحیف بوده که بنابراین از ثبات و تراز خارج است.  خصوصیاتی که با شگفتی کامل، از وجه اندیشمندی انسان، اما...
تبدیل حکومت به شهریاری

تبدیل حکومت به شهریاری

با پیدایش اسکندر تنها دورهٔ تاریخی شهریاران حرفه‌ای پایان یافته و جولان لات‌ها و گردن‌کلفت‌ها آغاز شد. اشکانیان و ساسانیان خصلت جوانمردی و پهلوانی ایرانی را ضمیمهٔ این روند کردند. روندی که پس از اعراب و ترکان این ضمیمه را به دور انداخته، با الهام از ایدهٔ قلدریه...
همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران ۳۰ آوریل ۲۰۲۲

همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران ۳۰ آوریل ۲۰۲۲

گرامی باد “اول ماه مه” ( یازدهم اردیبهشت) روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان امسال در حالی به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر میرویم که کارگران همراه با آموزگاران و دیگر مزدبگیران ایران با مشکل های متعددی در زندگی شخصی و عرصه  کاری خود دست و پنجه نرم...
سخنرانی سعید پور عبدالله

سخنرانی سعید پور عبدالله

گوشه ای از نشست عمومی مهستان: یک سال با پیمان نوین با حضور نمایندگان سازمان‌های حامی نه به جمهوری اسلامی. در این سخنرانی شنیدنی سعید پور عبدالله از جمعیت سوسیال دموکراسی نظراتش را پیرامون پیمان نوین اعلام می...
اصل مطلب

اصل مطلب

اصل مطلب دو چیز است: ۱) توزیع عادلانهٔ ثروت در راستای تأمین همگان. به عبارت دیگر تحقق سوسیال دموکراسی ایرانی. ۲) تلاش در راه محو عامیت و عامی‌گرایی که از بزرگترین موانع تحقق شهریاری مردم و از اصلی‌ترین بهانه‌های استبدادیون هستند. یک گزینه می‌تواند انسانگرایی ایرانی...
رفاه درون و رفاه برون

رفاه درون و رفاه برون

مکتب هومانیزم در نوزائی اروپا مدون شد اما سابقهٔ آن به گات‌های ایران باستان برمی‌گردد. سوسیال دموکراسی اما به عنوان سرمایه‌داری هومانیستی و مدرن هم توسط اروپائیان عرضه شد ولی سابقهٔ چنین ایده‌ای هم تا ایران باستان قابل ره‌گیری است.  از طرفی آریا تلفظ باستانی...